Skip to Content

טופס ביטול עסקה

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה - מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

  פרטי לקוח

  פרטי ההזמנה
  סיבת הביטול  הערות חשובות
  • לא ניתן לבטל הזמנה של מוצר שנפתח או בנעשה בו שימוש, או שאינו באריזתו המקורית.
  • מיד עם קבלת המוצרים יבוצע ההחזר
  • הביטול יכובד בכפוף לסעיפי הביטול בתקנון האתר בלבד.
  הצהרה
  • אני הח״מ מבקש לבטל את ההזמנה כמפורט לעיל
  • ידוע לי כי עמלת משלוח וכל עמלה אחרת אינן ניתנות להשבה
  • ידוע לי כי בביטול עסקה אחוייב בעלות המשלוח, בעמלת ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ש״ח, הנמוך מביניהם
  בחזרה למעלה
  היי, איך אפשר לעזור? :) 16:12
  דילוג לתוכן